ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Контактигр. София 1113, ул. Акад. Г. Бончев бл. 26 Б, 1-ви етаж
е-поща:  office@proinno-bg.eu
 

 


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център