PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

Company

PR00774
Company
Българска компания с основни дейности:
- Проучвания – научно – технически, технологични иновации и конструиране в сектора на минно – добивната промишленост и преработката на суровините, маркетингови анализи и прогнози.
- Проектиране, изготвяне и изпитване на опитни образци нов тип мелещи тела и тяхното експериментално приложение.
Иновативна технология и устройство за нов тип смилане на различни материали
PR00902
Company
Българска компания с научноизследователска и развойна дейност в областта на биологично активните продукти от природни източници.
Изолиране и охарактеризиране на биокомпоненти и влагане в продукти, като хранителни добавки и козметични продукти за фармакологията.
Производство на тези продукти.

Регенериращ гел за хрущялната тъкан
PR00771
Company
Стартиращо иновативно предприятие с предмет на дейност в областа на автоматизацията и мехатрониката. Извършва научно приложни дейности и производство на опитни образци / малки серии.
Електроника и комуникации.
Проучвания и консултантски услуги
Мобилна и автономна система за управление на LED - осветление за обществени, жилищни сгради и други обекти
PR00769
Company
Стартиращо иновативно предприятие с предмет на дейност научно приложни изследвания и изпитвания на процеси и съоръжения в областта на енергийните технологии и енергийната ефективност
Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води от индустрията, бита и природни източници – методики, устройства и системи
PR00863
Company
Българска компания с проучвания и изследвания в областта на самоорганизацията на икономически, социални, екологични и биологични процеси.
Компютърни модели на сложни системи и тяхното приложение.
Компютърни технологии за модели в икономиката, социологията, биологията и екологията
PR00775
Company
Българска софтуерна компания.
Измерване на влагосъдържание в реално време
PR00892
Company
Българска компания с експертиза в областта на проектирането и производството на топлоизолационни технологии, материали и системи
Иновационна топлоизолационна система „Екопур“
PR00767
Company
Стартиращо иновативно предприятие с основен предмет на дейност - разработване на роботи за микро – и нанопремествания / манипулации с цел експериментално приложение в медицината, индустрията, биологията и др.
Технология с роботизирана система за in vitro оплождане
PR00824
Company
Българска компания с изследователска и развойна дейност в областта на покритията.
Производство на материали и оборудване за покрития.
Търговия.
Консултантски услуги.

Химичен състав и иновативна технология за отстраняване на полимерни покрития от метална основа
PR00821
Company
Българска компания с изследователска и развойна дейност в областта на покритията.
Производство на материали и оборудване за покрития.
Търговия.
Консултантски услуги.
Ефективна иновативна технология за нанасяне на катафорезни полимерни покрития върху метални детайли за конструкции


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation