PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR01018
Researcher
• Изследвания в областта на металите и материалите.
• Научно – приложни разработки по метали, сплави и неметални и композитни материали, вкл. и свързващи вещества.
• Високотемпературен синтез на нови материали.
• Физикохимични, физикомеханични и електрични изпитвания на материали.
• Разработки за отбраната и националната сигурност.
Environment, Nano- and Microtechnologies
Nanosciences, New Materials and Technologies
Технология за термохимично получаване на желязо и желязно силициеви сплави от медна пирометалургична шлака / отпадък

Подбор на „средни“ проби от отпадъците.
Ситов анализ.
Химичен и фазов анализ на фаялитния отпадък.
Термично третиране във въздушна среда или въздушно – кислородна среда с различно съдържание на О2.
Карботермичен химичен процес в твърда фаза и в стопилка.
Използване на различни въглеродни редуктори.

Получени гранули от желязо и / или феросилиций.
• Оползотворяване (до 90 %) на отпадъка.
• Полезен екологичен резултат.
• Използване на фаялита в черната металургия.
Development phase – laboratory tested
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation