PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00740
Researcher
Българска научноизследователска организация
Automotive, Transport and Logistics, Nano- and Microtechnologies
Energy Resources and Energy Efficiency
Електродна маса на цинков електрод за алкални зареждаеми батерии
Изобретението се отнася до електродна маса на отрицателен цинков електрод за алкални зареждаеми батерии, които се използват като източници на ток в преносими механични и микроелектронни устройства и комуникационни средства. Съгласно изобретението, електродната маса на отрицателния цинков електрод, съставена от прахообразни цинк и цинкови съединения, съединения на метали с високо свръхнапрежение на отделяне на водород, свързващи вещества и съдържа добавка от купратна свръхпроводима керамика. Добавката от 1 до 15% купратна свръхпроводима керамика от типа бисмут – стронций – калий – мед – кислород (BSCCO) 2201, 2212, 2223 или итрий (или редкоземен елемент) – барий – мед – кислород 123 (Y(RE)123) подобрява обемната проводимост и структурата на цинковия електрод, намалява газоотделянето при зареждане на електрода, което има благоприятен ефект върху устойчивостта на капацитета и удължава живота на електрода. По този начин отпада необходимостта от използване на опроводяващи електродната маса добавки от въглеродни материали, както до намаляване количеството на съединенията на метали с високо свръхнапрежение на отделяне на водород. Цинковият електрод с активна маса, съдържаща добавка от свръхпроводима купратна керамика може да намери приложение като отрицателен електрод в алкални зареждаеми и преди всичко – за никел-цинкови батерии.
Изобретението се отнася до електрохимични източници на ток и по-точно до електродна маса на цинков електрод за алкални зареждаеми батерии. Иновацията се състои във включването на нов вид свръхпроводима керамика в състава на масата на отрицателния цинков електрод.
Available for demonstration
Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation