PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00774
Company
Българска компания с основни дейности:
- Проучвания – научно – технически, технологични иновации и конструиране в сектора на минно – добивната промишленост и преработката на суровините, маркетингови анализи и прогнози.
- Проектиране, изготвяне и изпитване на опитни образци нов тип мелещи тела и тяхното експериментално приложение.
Other
Energy Resources and Energy Efficiency
Иновативна технология и устройство за нов тип смилане на различни материали
Иновативна технология за смилане на различни материали чрез нов тип мелещи тела.
Иновативна технология за смилане на материали: руди, минерали, цимент, въглища, отпадъци и обогатяване на руди. Мелещите метални или керамични тела са с новаторска форма (близка до сфероидален тетраедър), с което се осигурява повишена производителност (обогатяване до 22 %) и намален разход на енергия (средно с около 10 %).
Development phase – laboratory tested
Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding the right partner to complete research activities, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation