PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00817
Researcher
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност научни изследвания в областта на ИКТ.
Безжични сензорни мрежи. Системи за вземане на решения и компютърни модели с голяма размерност, вкл. с приложения в техниката и екологията.
Environment, ICT Industry and Services, Nano- and Microtechnologies, Sustainable Construction
Information and Communication Sciences and Technologies
Хетерогенни безжични сензорни мрежи
Проучване, проектиране на хардуер и адаптиране на протоколи за обмен на данни за жични и безжични мрежи
Иновативността се състои в проектирането и изграждането на хетерогенни мрежи (жични и безжични) и към тях – стандартни модули за включване на различни видове сензори и, съответно, мрежата става хибридна.

Development phase – laboratory tested
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Organising meetings


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation