PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00889
Researcher
Българска научноизследователска организация с експертиза в следните области:
• Научно – изследователски дейности в областта на металознанието – черни и цветни метали и сплави – химичен състав, фазов състав, структура и др.
• Иновативни технологии за леене, термична и повърхностна обработка, включително покрития.
• Силикатни материали, включително пеностъкла за термоизолация.
• Технологии за оползотворяване на отпадъци – окалина, оксиди, метални отпадъци при леене и др.
• Разработки с приложение в националната сигурност и отбрана.
Automotive, Transport and Logistics, Nano- and Microtechnologies
Nanosciences, New Materials and Technologies
Нанокомпозитни /диамантени/ хромови покрития върху стомана

Приготвяне на подходящи електролити за електролизно хромиране, вкл. с диамантени наночастици (1 ÷ 20 г / л).
Подготовка/активиране на стоманените подложки.
Електроотлагане и избор на оптимални технологични режими.
Изпитвания и определяне на dслой, фазов анализ, износоустойчивост, твърдост и корозиона устойчивост.
• Много високи микротвърдост и износоустойчивост.
• Подобрена корозионна устойчивост.
• Възможност за приложение в печатната техника, покрития върху лагери, валове за хидромотори и др.
Development phase – laboratory tested
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Offering of available equipment for testing/certification, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation