PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00891
Researcher
Българска научноизследователска организация с експертиза в областите:
• Изследвания на металите и материалите.
• Научно – приложни разработки по метали, сплави и неметални и композитни материали, включително и свързващи вещества.
• Високотемпературен синтез на нови материали.
• Физикохимични, физикомеханични и електрични изпитвания на материали.
• Разработки за отбраната и националната сигурност.
Environment, Maritime Industry and Services, Nano- and Microtechnologies, Sustainable Construction
Energy Resources and Energy Efficiency
Технологии и съоръжения за производство на пеностъклени материали и изделия от тях
Технологията се състои от следните фази:

Подбор и снабдяване с битови стъклени отпадъци.
Натрошаване, смилане и смесване с пенообразователи.
Гранулиране или пелитизиране.
Термична обработка, разпенване и темпериране на гранулите или лентата от пеностъкло.

Изготвяне на изделия: топло и звукоизолационни панели и други саниращи елементи.
• Оползотворяване на стъклени отпадъци.
• Нови технологии и нови съоръжения.
• Повишени топлоизолационни свойства и негоримост.
• Клетъчен порест материал със затворени клетки.
• Значително олекотен материал – 120 кг / м3.
• Намален разход на енергия при получаването му.
Available for demonstration – field tested
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding the right partner to complete research activities, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Offering of available equipment for testing/certification, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation