PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR01039
Researcher
Българска научноизследователска организация извършваща научни и научно – приложни изследвания в областта на микробиологията.
• Иновативни методи и технологии за получаване на нови лечебни препарати за медицината и за ветеринарната медицина.
• Изпълняване на проекти към Фонд „НИ“ (МОН) и проекти, възложени от ЕК.
• Образователна и обучителна дейност – студенти, докоранти, специализанти.
Bio Chem Tech, Healthcare
Biomedicine and Quality of Life
Технология за получавеане на имуноглобулинови препарати
Обработване на лечебен препарат, чрез което се създават нови / подобрени лечебни свойства за няколко вида заболявания (сепсис и др.).
Допълнително надграждане на досегашните подобни технологии – обработвяне при контролирани условия с железни йони.
Досега прилаганите подобни (имуноглобулинови) препарати не намаляват смъртността при опитните животни (при експериментален сепсис), а при прилагане на иновативния препарат е постигнато стстистически достоверно намаляване на смъртността.
Available for demonstration – field tested
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Offering of available equipment for testing/certification


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation