PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00661
Researcher
Българска научноизследователска организация
Information and Communication Sciences and Technologies
Лабораторна установка и технология за получаване на наночастици за практически нужди
Антибактериалните и антисептични свойства на среброто са добре познати. Те се използват по време на оздравителния процес на различни рани и инфекции. Сребърните йони могат да убиват всички видове бактерии и микроби. Сребърните наночастици са около половината от всички наночастици, използвани в практиката, най-вече в медицината. Техните размери (1 – 40 nm) са съизмерими с тези на бактериите и те могат да ги превърнат в убийци на вирусите. Могат да се използват и други типове наночастици – за метални покритияза подобрена защита от корозия, които се получават по специална технология с електрохимични методи. Технологията включва приложението на специално конструирана лабораторна апаратура за получаване на различни видове наночастици. Приложима в медицината.
Новите моменти са самото устройство и технологията.
Development phase – laboratory tested
Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation