PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00769
Company
Стартиращо иновативно предприятие с предмет на дейност научно приложни изследвания и изпитвания на процеси и съоръжения в областта на енергийните технологии и енергийната ефективност
Environment, Sustainable Construction
Energy Resources and Energy Efficiency
Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води от индустрията, бита и природни източници – методики, устройства и системи
Изработване на устройства и системи за рекуперация на топлина и монтажа им в битови, индустриални и обществени сгради.
Подобрени технологични показатели за оползотворяване на топлина с до 50 – 70 %.
По-ниска цена от използваните досега у нас и в други страни.
За пръв път ще се внедряват у нас с висок икономически и екологичен ефект.
Available for demonstration
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation