PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00818
Researcher
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност фундаментални и приложни изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, разработване на нови технологии и материали с индустриално приложение.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Healthcare, Maritime Industry and Services, Tourism and Cultural Heritage
Energy Resources and Energy Efficiency
Разработване на козметични и фармацевтични продукти на база морска луга и кал
Методи за стабилизиране на отпадни луги от добива на сол и включването им като активни съставки в продукти за медицинската козметика.
•Всички са на базата на природни продукти.
•Болшинството от тях притежават мултифункционални свойства/въздействия.
•Съхранение/трайност – над 2 години.
Already on the market
Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation