PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00821
Company
Българска компания с изследователска и развойна дейност в областта на покритията.
Производство на материали и оборудване за покрития.
Търговия.
Консултантски услуги.
Automotive, Transport and Logistics, ICT Industry and Services, Sustainable Construction
Nanosciences, New Materials and Technologies
Ефективна иновативна технология за нанасяне на катафорезни полимерни покрития върху метални детайли за конструкции
Електрообливен иновативен метод за нанасяне на полимерни катафорезни покрития върху едрогабаритни детайли, вкл. и такива с по-сложна конфигурация
Дава лесна възможност за локализирано нанасяне на качествени покрития чрез специален четков накрайник, който е анодът. Възможни са ръчен, автоматизиран и роботизиран режими на работа.
Осигурява постигане на високо качество на покритията при минимални инвестиции за изграждане на технологичната линия с висока устойчивост и гъвкавост. Възможни са всички основни видове покрития – защитни, функционални, декоративни.
Development phase – laboratory tested
Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding the right partner to complete research activities, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation