PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00824
Company
Българска компания с изследователска и развойна дейност в областта на покритията.
Производство на материали и оборудване за покрития.
Търговия.
Консултантски услуги.

Environment, Sustainable Construction
Biodiversity, Bioresources and Ecology
Химичен състав и иновативна технология за отстраняване на полимерни покрития от метална основа
Химична композиция (състав) за отстраняване на полимерни покрития от метална основа (черни метали, алуминиеви сплави и метални слоеве). Съставът е в състояние на разтвор, в който се потапя металът с покритието след изваждането му. За да се предотврати изпаряването на разтвора, той се покрива с воден слой, през който изделието се измива.
• Процесът протича много бързо (до ~ 5 мин.) при температури, по-високи от 0 градуса С.
• Гравитационно сепариране.
• В наличност са хиляди тонове боядисани отпадни метали, които след това обработване стават годни за вторично оползотворяване.
Available for demonstration
Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding the right partner to complete research activities, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation