PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00863
Company
Българска компания с проучвания и изследвания в областта на самоорганизацията на икономически, социални, екологични и биологични процеси.
Компютърни модели на сложни системи и тяхното приложение.
Agrofood, Bio Chem Tech, Environment, Healthcare, ICT Industry and Services, Services and Retail
Information and Communication Sciences and Technologies
Компютърни технологии за модели в икономиката, социологията, биологията и екологията
Проучване на проблема и анализ на процеса за конкретния обект или система. Избор на подходящ метод за описание и изследване на основните закономерности на системата. Прилагане на метода и съответният модел с цел получаване на конкретните резултати. Анализ на резултатите с цел практическо приложение.
Системата се изследва като цяло за определяне на главните й свойства.
Методика за бързо приложение в практиката.
Подпомагане на различни реални технологии в производството.
Idea
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation