PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00865
Researcher
Българска научноизследователска организация с научна и развойна дейност в областта на неорганичната химия, вкл. разработване на нови технологии и материали.
Предоставяне на услуги на бизнеса – проучвания, анализи, консултации и др.
Automotive, Transport and Logistics, Environment, Textile and Fashion
Climate Changes, Risks and Natural Resources
Интегриран подход за преработване на оризови люспи с цел превръщането им в C / Si -съдържащи материали с приложимост и добавена стойност
От оризовите люспи чрез пиролиза (300 ÷700 Со ) се получава композитен материал SiO2 за пречистване на разливи от нефтопродукти в Н2О или за пречистване на води от тежки метали. Чрез изгаряне на въздух се получава аморфен SiO2, като компонент за бетони или за водно стъкло
Превръщане на отпадък – замърсител на околната среда в продукти с добавена стойност.
Мултиплициране на екологичния ефект за различни пречиствателни дейности – за отпадни води, кожарска индустрия, багрила и др.
Development phase – laboratory tested
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding suitable partners for the commercialisation and transfer of ready-for-market applied research, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Organising meetings, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation