PROINNO

Technology Transfer Office

Integration of innovative solutions for energy efficiency and intelligent urban environment

  • български
  • English

Find a partner

PR00894
Researcher
Българска научноизследователска организация с научно-приложна дейност в областта на физикохимията и електрохимията и по-конкретно:
• Фазообразуване и кристален растеж.
• Повърхностни явления и процеси в дисперсни системи.
• Електрохимия. Корозия и защита срещу корозия.
• Разработване на иновативни технологии, включително нанотехнологии.
• Разработване на нови материали, вкл. наноматериали, изпитвания, анализи и консултации за бизнеса.
Automotive, Transport and Logistics, Nano- and Microtechnologies, Other
Nanosciences, New Materials and Technologies
Изследване на възможностите за разширяване на вариантите от нови материали и изделия чрез инжекционно формуване, галванизиране, пасивиране и финишни полимерни покрития
Комбинирано повърхностно обработване на няколко стъпки /операции на стоманени подложки чрез различни технологични процеси – цинкови и сплави на цинка слоеве.

Провеждане на корозионни изпитвания и избор на подходящи варианти.
Постигане на значително подобряване на защитната способност на многослойните покрития и на общата корозионна устойчивост на системата.
Удължаване на експлоатационния живот на изделията.
Development phase – laboratory tested
Finding partners from business organisations for technology, business and project collaboration, Finding partners from scientific organisations for technology, business and project collaboration, Finding the right partner to complete research activities, Finding partners (business/scientific organisations) for the development and management of projects on operational programmes under the Structural Funds, FP7, Horizon 2020 EU, National Innovation Fund, Organising meetings, Funding opportunities


Bulgarian Academy of Sciences

 


OP “Development of the Competitiveness

 


Joint Innovation Centre

 


GIS - Transfer Center Foundation