ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00769
Стартиращо иновативно предприятие с предмет на дейност научно приложни изследвания и изпитвания на процеси и съоръжения в областта на енергийните технологии и енергийната ефективност
Околна среда, Устойчиво строителство
Енергийни ресурси и енергийна ефективност
Извличане на топлинна енергия от отпадъчни топли води от индустрията, бита и природни източници – методики, устройства и системи
Изработване на устройства и системи за рекуперация на топлина и монтажа им в битови, индустриални и обществени сгради.
Подобрени технологични показатели за оползотворяване на топлина с до 50 – 70 %.
По-ниска цена от използваните досега у нас и в други страни.
За пръв път ще се внедряват у нас с висок икономически и екологичен ефект.
Готов за демонстрация
Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество, Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка, Намиране на партньори (индустрия/научноизследователска организация) за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове през новия програмен период"2014-2020, 7РП на ЕС, РП на ЕС Хоризонт 2020, Национален иновационен фонд


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център