ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

 • български
 • English

Виртуален офис

Изграждане на платформа и база данни с технологични оферти и заявки, включително иновативни разработки и решения, за осъществяване на комуникация и бизнес сътрудничество между науката и бизнеса.

ИНДУСТРИЯ-АКАДЕМИЯ

Възможности за бизнеса:

 • Заявяване на технологичен профил на организацията в базата данни.
 • Намиране на партньори от бизнес организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество.
 • Намиране на партньори от изследователските организации за технологично, бизнес и проектно сътрудничество.
 • Намиране на партньори за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове, 7РП на ЕС, Хоризонт 2020 на ЕС, Национален иновационен фонд.
 • Организиране на срещи.
 • Търсене на финансиране.

АКАДЕМИЯ-ИНДУСТРИЯ

Възможности за изследователи – иноватори:

 • Заявяване на технологичен профил на разработката в базата данни.
 • Намиране на подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка.
 • Намиране на подходящ партньор за довършване на научна разработка.
 • Намиране на партньори за разработване и управление на проектни предложения по конкурсните процедури на Оперативните програми по Структурните фондове, 7РП на ЕС, Хоризонт 2020 на ЕС, Национален иновационен фонд.
 • Организиране на срещи.
 • Търсене на финансиране


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център