ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English
13 апр 2018

WATIFY: Inspire to Transform в София

Събитието е в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс (НДК), София, на 2 май 2018 от 13:00 до 21:00 часа.

WATIFY има удоволствието да ви покани на събитието WATIFY: Inspire to Transform, което ще се случи в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс (НДК), София, на 2 май 2018 от 13:00 до 21:00 часа.

Интерактивно и динамично събитие, WATIFY: Inspire to Transform e възможност за обмен на ноу-хау, съвместна работа по идеи и проекти, и създаване на ценни контакти с професионалисти, активни в сферата на технологиите и бизнес трансформацията. Лидери в иновациите от цяла Европа ще се съберат, за да чуят супер истории за технологична трансформация на бизнеси от България и други европейски страни, да тестват идеи и да намерят решения на предизвикателства, и да отпразнуват връчването на наградата на WATIFY за Най-успешна технологична транформация на бизнес в Европа.

По време на конференцията ще имате шанса да изпитате модерни технологични продукти и решения и да участвате в WATIFY B2B Matchmaking, за да намерите потенциални партньори. Прочетете повече за двустранните бизнес срещи WATIFY Matchmaking тук (на английски).

Регистрирайте се тук, за да запазите своето място на това интерактивно събитие безплатно! За повече информация и програма, моля посетете уебсайта на събитието. Крайният срок за регистрация е 20 април!

За повече информация: тук

23 мар 2018

ПРОФ. ДИМОВ: ДИГИТАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ Е СРЕД ПРИОРИТЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

„Дигиталната свързаност е сред водещите приоритети на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов по време на откриването на 52-та дигитална конференция на Групата за електронни научни инфраструктури /Е-IRG/ в София.

Той изтъкна, че България е естествен хъб по информационни и комуникационни технологии, като съществен принос за това има факта, че най-мощният суперкомпютър в Югоизточна Европа „Авитохол“ е инсталиран в София.

Е-IRG е инициатива на европейско и глобално равнище. Стратегическият орган работи за ускоряване на интеграцията в областта на цифровите технологии и услуги в рамките на ЕС.

За повече информация: тук

21 мар 2018

УО на ОПИК публикува Списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации 

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

-      Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно категорията на предприятието кандидат и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях; 

-      Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно категорията на предприятието – кандидат, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране; 

-      Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения. 

 За повече информация: тук

18 мар 2018

Покана за стартиращо събитие по проект BalkanMed INNOVA – предприемачество

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на стартиращото събитие на проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation  (BalkanMed INNOVA). То ще се проведе на 21 мaрт 2018, с начало 10.30 ч., в Конферентния център на БАН, блок 26Б, ет.1.
Събитието е свързано с представяне на проект, насочен към млади учени и предприемачи. Чрез него ще се даде възможност за повишаване на техните знания и умения свързани с предприемачеството и взаимодействието наука-бизнес.
BalkanMed INNOVA е финансиран от ЕФРР и от националния ни бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“. Искаме да стимулираме предприемаческото мислене, да насърчим новаторски стартиращи фирми и да създадем среда, по-привлекателна за предприемачите и за растежа на малките и средни предприятия.
Проектът е насочен към 4 икономически дейности, приоритетни за социално-икономическото развитие на участващите страни – Гърция, България, БЮРМ, Албания, Кипър:

1. Туризъм и културно наследство (TCH)
2. Агробизнес (AGRI)
3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия (ICT4SMEs)
4. Енергия и околна среда (EE)

За повече информация: тук

14 мар 2018

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018 ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

За трета година в София се проведе пан-европейската инициатива Startup Europe Week, посветена на предприемачеството. Събитието направи преглед на предприемаческата екосистема в София, събирайки представители от министерства и правителствени агенции, представители на инвеститори, подкрепящи и образователни програми за предприемачи в различни сцени от развитието на тяхната идея.

Инициативата традиционно се подкрепя от Представителството на Европейската комисия в България и бе открито от неговия ръководител г-н Огнян Златев. Г-н Игор Тасич, основател и главен изпълнителен директор на Startup Europe Week поздрави българската публика, обяснявайки значението на единството в изграждането на европейската предприемаческа екосистема и придаването на реална европейска перспектива на местното събитие.

 За повече информация: тук

07 мар 2018

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ

На 13 март 2018 г., вторник от 9:00 до 13:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. “Г.С.Раковски” №124, гр. София ще се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по “Бъдещи и навлизащи технологии” (FET) на Рамкова програма “Хоризонт 2020″.

За повече информация: тук

17 фев 2018

Покана за подаване на проектни предложения по конкурс SU-ICT-03-2018, относно създаването на мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността

Поканата за подаване на проектните предложения е включена в работната програма по направление „Информационни и комуникационни технологии“ на „Хоризонт 2020“. Публикувана е на страницата на Европейската комисия на 01.02.2018 г. и е отворена за кандидатстване до 17,00 ч. на 29.05.2018 г.

Очакванията са да бъдат финансирани максимум 3 проекта по 16 млн. евро всеки от тях. В проектния консорциум следва да участват минимум 20 независими организации от минимум 9 държави членки или асоциирани страни към Рамковата програма. Една организация може да бъде координатор само на 1 от проектните консорциуми.

За повече информация: тук

08 фев 2018

Брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото”

На 29 януари 2018 г. в Брюксел се проведе брокерско събитие по програма „Наука със и за обществото“. Участие в събитието взеха повече от 400 участника от 41 страни.

Повече информация за събитието, както и презентациите на водещите лектори може да намерите на електронната страница на националните контактни лица по програмата „Наука със и за обществото“:

http://www.sisnetwork.eu/about/brokerage-events/sis.net-brokerage-event-29-january-2018/

За повече информация: тук

03 фев 2018

МИНИСТРИ ОБСЪДИХА БЪДЕЩЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ В ЕВРОПА

Министрите на ЕС обсъдиха инвестициите в човешки капитал и възможностите за стимулиране на иновациите по време на неформалната си среща в София на 2 февруари 2018 година. Те дискутираха бъдещето на научните изследвания с цел да постигнат обща европейска позиция през следващите месеци.

„Трансферът на знания е основно предизвикателство пред ЕС, който е световен лидер в областта на научните изследвания и иновации“, заяви  министърът на образованието и науката на България Красимир Вълчев.

„Трябва да открием възможността как тези знания по-лесно да се поставят в полза на обществото и индустрията. Това става в нов и бързо променящ се контекст“, посочи министър Вълчев.

За повече информация: тук

25 яну 2018

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Обществена консултация относно фондовете на ЕС в областта на политиката на сближаване

Европейската комисия стартира процеса на подготовка на предложенията за законодателни пакети от мерки, свързани с подкрепата, предоставяна по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода след 2020 г.

В тази връзка ЕК стартира онлайн обществена консултация с всички заинтересовани страни, която ще бъде отворена до 8 март 2018 г.  Целта на консултацията е да се подпомогне процеса на изготвяне на предложенията за пакети от мерки, касаещи бъдещата кохезионна политика. В предложенията, които ще бъдат изготвени, ще залегнат основните приоритети/области за инвестиции за периода след 2020 г. в контекста на непрекъснато нарастващи предизвикателства за Европейския съюз като целта ѝ е да се съберат мненията на всички заинтересовани страни за това как да се извлече максимална полза от всяко евро от бюджета на ЕС.

Можете да споделите Вашата гледна точка като попълните онлайн въпросника, достъпен и на  български език, на следните интернет адреси:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_en#target_group;

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-86c508612517

За повече информация: тук

19 яну 2018

Дирекция „Наука“ започна 2018 г. с нова серия информационни дни, посветени на „Хоризонт 2020“

С първи ин­формацио­нен ден по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ започна новата година дирекция „Наука“ в МОН. На фо­рума си дадоха среща не само представители на ака­демичните среди, но и на малкия и средния бизнес (30 на сто от участниците). И това не е случайно, теми­те на представянето бяха подготовката на проектни предложения в направле­ния „Информационни и комуникационни техноло­гии“ и „Малки и средни предприятия“.

„Само в периода 28 сеп­тември – 18 декември 2017 г. МОН проведе повече от 14 информационни дни в 7 академични града, за да популяризира възможностите за кандидатстване по Рамковата програма „Хо­ризонт 2020“. В тях взеха участие над 450 предста­вители на научни и бизнес организации. А първият за тази година информа­ционен ден съвпада и с началото на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз“, ко­ментира Димитър Асенов – главен експерт в дирек­ция „Наука“. Той изрично уточни, че направление ИКТ е на второ място по привлечени средства от нашите организации след „Сигурна, чиста и ефек­тивна енергия“, където привлечените средства са малко повече от 12 млн. евро.

За повече информация: тук

16 яну 2018

Управляващият орган на ОПИК публикува презентации по процедура BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Управляващият орган на ОПИК публикува презентации, изнесени в рамките на  обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, проведено на 11.01.2018г. 

За повече информация: тук


ЗАМ.-МИНИСТЪР МАНОЛЕВ ВРЪЧИ ДОГОВОРИ ЗА БЛИЗО 195 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

„Започваме годината с връчването на 50 договора на обща стойност близо 195 млн. лв. С тях стойността на договорените средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ надхвърля 1,5 млрд. лв. или близо 64% от целия наличен ресурс“. Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев при връчването на договорите на бенефициентите спечелили финансиране по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

За повече информация: тук

13 яну 2018

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“  по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

 Кампанията ще се проведе в периода от 16 до 25 януари 2018 г.

 В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Вeлико Търново, Плевен, Стара Загора, Пловдив и София.

За повече информация: тук


България има голям потенциал за ИКТ проекти по Хоризонт 2020

Повече от 184 организации у нас работят в момента по проекти от рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, като те участват в 347 проектни консорциума, а привлечените в България средства са около 56 млн. евро. Това заяви проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, по време на информационния ден за ИКТ за наука и малки и средни предприятия. Страните от ЕС 13 (присъединилите се след 2004 г. страни от Централна и Източна Европа плюс Кипър и Малта) си разпределят едва 7% от бюджета на иновативната програма, но все пак в тази „малка“ група България успява да изпревари страни като Литва, Латвия, Хърватска и Малта, добави той.

За повече информация: тук

12 яну 2018

ЗАПОЧНА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Българското председателство на Съвета на ЕС и Министерството на образованието и науката поставят младите хора в центъра на дебата за бъдещето на Европа, тъй като те са носители на новото и иновативното. От тях зависи бъдещата конкурентоспособност на нашите икономики. Те ще живеят в обновения Европейски съюз.

Целта на дебата ще бъде запазване нивото на европейските инвестиции в образование и научни изследвания, включително във връзка с осигуряване на достъп до обучение и развитие на умения във всяка възраст, стимулиране на цифровите, предприемаческите и креативните умения, осигуряване на адекватна инфраструктура за образование, обучение и научни изследвания.

За повече информация: тук

23 дек 2017

ИКТ ЗА НАУКА И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На 11 януари 2018 г., четвъртък от 9:00 до 13:30 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, ул. “Г.С.Раковски” №124, гр. София ще се проведе информационен ден:

Информационните и Комуникационни Технологии (ИКТ) за Наука и Малки и Средни Предприятия

Събитието е предназначено за представители на академичната общност, малкия и среден и консултантски бизнес, ориентирани към проектно финансиране по широк аспект от научна и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Лекторите са Национални контактни лица на Хоризонт 2020 и дългогодишни успешни участници в научните програми на ЕС.

За повече информация: тук

19 дек 2017

Информационен ден по “Наука със и за обществото” и “Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт”

На 18 декември 2017 г. в София Тех Парк се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Участие в него взеха повече от 60 представители на научни и бизнес организации. От страна на Министерството на образованието и науката участие взеха г-жа Златина Карова – национален координатор на „Хоризонт 2020“ и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“.

За повече информация: тук

06 дек 2017

Тринадесети Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“

Единният център за иновации, в рамките на дейността си по програмата Enterprise Europe Network е съорганизатор на Тринадесетия Национален иновационен форум „България в глобалните технологични вериги“, който ще се състои на 15 декември 2017.

По време на форума Президентът на Република България ще обяви победителите в поредния конкурс „Иновативно предприятие на годината 2017“. Вижте

Програма на форума


03 дек 2017

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите днес по време на редовното заседание на Съвета по конкурентоспобност, част научни изследвания

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите днес по време на редовното заседание на Съвета по конкурентоспобност, част научни изследвания.

За повече информация: тук

09 ное 2017

Покана за информационен ден на тема: „ Насърчаване на предприемачеството“ и представяне на европейската мрежа за подкрепа на МСП и научни звена “Enterprise Europe Network”

На 13.11.2017, понеделник, в конферентната зала на ЕЦИ-БАН, ул. “Академик Георги Бончев“ бл. 26Б, ет. 1, ще се проведе информационен ден на тема: „ Насърчаване на предприемачеството“ и представяне на европейската мрежа за подкрепа на МСП и научни звена “Enterprise Europe Network”, организиран съвместно от Единен център за иновации на БАН и ГИС-Трансфер Център.

За повече информация: тук

03 ное 2017

Информационни дни по Рамкова програма “Хоризонт 2020″

През есента на 2017 г. дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката (МОН) проведе национален семинар – рали с основна тема „Подготовка на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

За периода 28.09 – 01.11.2017 г. бяха проведени 10 информационни събития в София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Габрово и Плевен. Участие в тях взеха повече от 300 представители на научни и бизнес организации. Основни лектори бяха представителите на националната контактна мрежа на Рамкова програма „Хоризонт 2020“, националният координатор г-жа Златина Карова, и г-н Димитър Асенов – главен експерт в дирекция „Наука“.

За повече информация: тук

01 ное 2017

BG16RFOP002-1.004-0002 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“

BG16RFOP002-1.004-0002 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“

През месец октомври 2017 г. беше сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Патентно ведомство на Република България по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-1.004„Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

За повече информация: тук


47 конкурсни сесии са отворени на 27 октомври

На 27ми октомври с обявяване на програмата за последния програмен период 2018-2020, ЕК е отворила 47 конкурса в различни направления.

За повече информация: тук

28 окт 2017

Официално е публикувана Work Programme 2018 – 2020

На 27 октомври 2017, беше публикувана официално работната програма на Хоризонт 2020 за последния, три годишен  програмен период 2018-2020.

За повече информация: тук

25 окт 2017

Текущо състояние на участието на България в Хоризонт 2020

Европейската комисия публикува кратки справки за текущото състояние на участието на държавите в Хоризонт 2020, към Октомври 2017г. В приложения файл ще намерите състоянието за България.

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=bulgaria

За повече информация: тук

19 окт 2017

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

УО на ОПИК уведомява всички бенефициенти, че във връзка Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията изменящ Регламент (ЕС) № 651/2014 е извършено изменение в пакета документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

За повече информация: тук


УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”

УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че е извършено изменение в пакета документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия” във връзка с изменение на Постановление № 162 от 5 юли2016 г. и Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията.

За повече информация: тук

15 окт 2017

Осми национален конкурс за иновационни проекти на млади учени YOUNG AND ENERGETIC SCIENTISTS (YES)

За осма поредна година КЛУБ МЛАДИ ТАЛАНТИ стартира конкурса за иновационни проекти на млади учени YOUNG AND ENERGETIC SCIENTISTS (YES). Някои от вас знаят, че конкурсът вече се превърна в традиция, в обществена платформа, където участват студенти и докторанти със смели и иновативни идеи. Някои от тях за първи път се срещат с предизвикателствата на изследователския проект и бизнес план, други имат шанс да намерят ментори от науката, които да им помогнат или да ги насочат по пътя на научната кариера, а трети намират нови приятели и бъдещи партньори.

Проектите се подават през официалната страница на конкурса. Краен срок за подаване – 13.11.2017 г.

Повече за конкурса може да научите на уебсайта на КМТ.

Покана: тук

Листовка: тук

28 сеп 2017

Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

За повече информация: тук

18 сеп 2017

Конкурс „Иновативно предприятие на годината 2017“

И през тази година поредният конкурс ще бъде част от тринадесетия Национален иновационен форум.

Кампанията по набиране на номинации започна на 26 юли и ще приключи на 15 октомври. Дотогава, по електронен път през https://event.gg/6807-InnoAwards-2017/, могат да кандидатстват иновативни български новостартиращи и утвърдени предприятия, активни български фирми, които имат успешно разработена и внедрена иновация през последните три години.

Церемонията по награждаването на победителите в 13-тото издание на конкурса ще се състои по време на Националния иновационен форум на 15 декември 2017г. Традиционно наградите се връчват лично от Президента на Република България.

Организатори са Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, Единен център за иновации на БАН и Еnterprise Europe Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с БНТ , сп. Икономика и онлайн порталът Economic.bg

Може да кандидатства всяка успешно работеща фирма.
Форумът има отлично медийно представяне.
Там е и още едно място за нови контакти.

16 сеп 2017

УО на ОПИК публикува изменен и допълнен пакет документи по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации

УО на ОПИК уведомява всички кандидат-бенефициенти, че на 22.08.2017 г. в „Държавен вестник“ е обнародвано Постановление № 174 от 2017 г. на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, с което, в сила от същата дата, се изменя чл.7, ал.3 от Постановление № 162 от 5.юли.2016 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 162/2016 г.).

Незабавното прилагане на измененията в ПМС № 162/2016 г. е обосновано, тъй като облекчава изискванията и документалната тежест при подаване на проектни предложения по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Прилагането на изменението е съвместимо с принципа на закрила на правната сигурност, като е подходящо и необходимо, за да бъде постигната преследваната от закона цел.

За повече информация: тук

01 сеп 2017

Обучение за бенефициенти, сключили договори по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК

Във връзка с изпълнението на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на ОПИК се организират еднодневни обучения за бенефициенти на 11, 12, 13 и 14 септември 2017 г. в гр. София, и на 18 септември 2017 г. в гр. Пловдив.

Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура.

За повече информация: тук

30 авг 2017

Информационна сесия по програма COST

На 27 септември от 9:30 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде проведена информационна сесия по програма COST.

Информационната сесия цели повишаване на информираността относно възможностите, предоставяни от COST, както и повишаване на участието на българските учени в акциите му.

Събитието е насочено към широк кръг от учени и изследователи, както и ръководители на проекти, ръководители на катедри, млади учени, представители на МСП и др.

На събитието участие ще вземат и служители на COST, вкл. директорът д-р Ronal de Bruin.

За повече информация: тук

25 авг 2017

Обучения за кандидати процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

Във връзка с обявената процедура за подбор на проекти  BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИКсе организират две еднодневни обучения на 31 август и 01 септември 2017 г. в град София.

Обучението е практически насочено и представя целия процес по разработване и подаване на проектно предложение по тази процедура.

За повече информация: тук

05 авг 2017

Шанс за научни постижения

До 14 септември се приемат заявленията за стипендии по програма „Мария Склодовска Кюри”. Дейностите по програмата са четири – мрежи за първоначално обучение, индивидуални стипендии, обмен на персонал за научно изследователска дейност и съфинансиране на регионални, национални и международни програми. Поканата за участие сега е по втората дейност – индивидуални стипендии.  Сумата за четирите дейности по „Мария Склодовска Кюри” за 7 години за целия Европейски съюз е 6,162 млрд. евро.

За повече информация: тук


ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА „ ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК

Официално ще бъдат раздадени допълнително сключените договори по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Церемонията по връчването на сключените договори ще се проведе на 8 август 2017 г. /вторник/, от 10.00 часа, в зала на хотел Бест Уестърн Хотел Експо / бул. „Цариградско Шосе“ № 149, гр. София /. Регистрацията е от 09.30 часа.

За повече информация: тук

26 юли 2017

NEXT LEVEL 2017: Научен форум под патронажа на Министерство на образованието и науката

На 21 юни юли в София хотел Балкан беше организиран научен форум под патронажа на Министерство на образованието и науката. Организатор на събитието беше Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), а темата „Европейска политика за научноизследователска инфраструктура и участие на България“. Зам.министър Иван Димов откри събитието като подкрепи Националната пътна карта на Република България, който е основен стратегически документ за подкрепа на науката в страната. Участие в откриващия панел взе г-н Христо Христов, Зам.директор на Постоянното представителство на Европейската Комисия в България, който очерта европейските перспективи за научните проекти в страната. Участие взе и доц. Григорий Вазов, Ректор на ВУЗФ.

За повече информация: тук

22 юли 2017

ЕКСПЕРТИ ОТ ГД ЕФК ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПИК

С представяне на напредъка по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020, както и с посочване на основните моменти по отворената нова процедура “Разработване на продуктови и производствени иновации” стартира последният от поредицата информационни дни за представяне на процедурата, който се проведе в гр. София.

За повече информация: тук

15 юли 2017

НАД 68 МЛН. ЛВ. СЕ ОТПУСКАТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ ПО ОПИК

68 454 050 лв. е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Това стана ясно на проведения вчера в гр. Плевен първи информационен ден от поредицата информационни дни за представяне на процедурата пред заинтересованите страни.

За повече информация: тук

12 юли 2017

Конференция „Научни изследвания и иновации – формиране на нашето бъдеще“

На 3 юли 2017 г. в Брюксел, Белгия се проведе конференция „Научни изследвания и иновации – формиране на нашето бъдеще“, на която бе представен доклада на експертната група на високо равнище, относно визията за бъдещето на научните изследвания и иновациите в ЕС.

Докладът съдържа както оценка на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, така и основно стратегически препоръки за  следващата рамкова програма. По време на конференцията бяха представени добри практики от рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации.

За повече информация: тук


Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК

Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 20 юли 2017 г.

 Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура.

За повече информация: тук

29 юни 2017

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ 

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

За повече информация: тук

27 юни 2017

Годишен финансов отчет на ДЗЗД “Офис за технологичен трансфер-ПРОИНО”

Годишен финансов отчет на ОТТ-ПРОИНО, за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. – тук

 

22 юни 2017

Обучение за подготовка на проекти за индивидуални стипендии Мария Скл.-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“

На 28 юни 2017 г., от 12.30 до 17.00 часа, в конферентната зала на Информационния център на ЕС, ул. „Г.С. Раковски“ 124, ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2017).

Обучението се организира от националните контактни лица Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на МОН, Национален координатор за РП „Хоризонт 2020“.

Поканата за участие е насочена към всички, които се подготвят да кандидатстват по тази схема.  Участниците трябва предварително да се запознаят с документите, публикувани на Портала на участниците за РП “Хоризонт 2020” (Participant Portal).

Регистрация за участие – в срок до 25 юни 2017 г. на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=271

Предварителни въпроси се приемат по и-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg

За повече информация: тук

20 май 2017

Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК се организират две еднодневни обучения за бенефициенти на 01 и 02 юни 2017 г.

 Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура.

 За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на e-mail: org@dicon-bg.com.

За повече информация: тук

18 май 2017

Информационeн ден за конкурс “Индивидуални стипендии“, дейности Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ (MSCA-IF-2017)

На 29 май 2017 г., от 14.00 до 16.30 часа, в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 26-Б ще се проведе информационна среща по отворен конкурс “Индивидуални стипендии“, дейности Мария Скл.-Кюри (Н2020-MSCA-IF-2017).
Срещата се организира от националните контактни лица Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на МОН, Национален координатор за РП „Хоризонт 2020“. Поканата за участие е насочена към представители на организации, които желаят да поемат ролята на домакин на индивидуалните стипендианти и да кандидатстват по тази схема. Ще бъде представена и европейката мрежа Enterprise Europe Network, осигуряваща подкрепа на МСП и научни екипи за интернационализация и технологичен трансфер.

Регистрация за участие – в срок до 25 май 2017 г. на следния линк в Интернет: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27

Предварителни въпроси се приемат по е-мейл на адрес: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg

Заповече информация: тук

21 апр 2017

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  35 000 000 евро (68 454 050 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро и малки предприятия: 500 000 лева
  • Средни предприятия: 750 000 лева
  • Големи предприятия: 1 000 000 лева

За повече информация: тук

18 мар 2017

ДО 8000 ЕВРО ПОВЕЧЕ ЗА УЧЕНИТЕ, РАБОТЕЩИ ПО „ХОРИЗОНТ 2020“

Българските учени, които работят по проекти по програмата за научни изследвания и иновации в ЕС „Хоризонт 2020“, ще могат да получават до 8000 евро към годишните си заплати. Това предвиждат нови правила на Европейската комисия (ЕК) за финансиране на научни разработки със средства от ЕС.

Целта е заплащането на българските изследователи да стане съизмеримо с това на техните западноевропейски колеги, както и повече наши учени да бъдат мотивирани да се включат в създаването на европейски съизмерима и разпознаваема наука.

За повече информация: тук

11 мар 2017

Конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие – 2016 г.

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, стартира Четвъртият конкурс за иновации в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2016 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2016 г. Конкурсът се организира съвместно с EEN при БТПП и със съдействието на Банка ДСК.

Предложенията следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния продукт и на неговия автор, респективно на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт. Указания за представяне на анотациите могат да бъфат намерени на следния адрес http://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/Ukazania.pdf.

За повече информация: тук


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център