ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

 • български
 • English

Партньори

 • Българска Академия на науките
 • Българска мрежа за технологичен трансфер (BMTT)
 • Enterprise Europe Network (EEN)
 • Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“, БАН
 • Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛСЕНЕИ), БАН
 • Институт по механика, БАН
 • Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“, БАН
 • Институт по физика на твърдото тяло, БАН
 • Институт по полимери, БАН
 • Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
 • Институт по биология и имунология на размножаването, БАН
 • Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН
 • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
 • Българска търговско-промишлена палата
 • Българска стопанска камара
 • Клъстер „Природен газ“
 • Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
 • Други


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център