ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Мисия

Мисията на ОТТ-ПРОИНО е да подпомогне трансфера на нови технологии и иновации в развитието на град София и региона, както и приложими за обществото и индустрията услуги, разработени в научноизследователски организации (институтите на БАН и университетите на територията на Столична община) в областта на енергийната ефективност, интелигентната градска среда, екологосъобразните, „зелените“ и информационните технологии за устойчиво развитие.


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център